Condicions de compra

Com fer la comanda?

Per realitzar la comanda només heu de seguir les indicacions que hi ha a la nostra pàgina web. Seleccioneu els articles que desitgeu i la forma de pagament i en pocs minuts es realitzarà la vostra comanda.

Condicions de compra

La realització d'una comanda a www.carnsjlluis.cat suposa l'acceptació per part del client de totes aquestes condicions legals i de la resta de condicions explícites a l’avís legal d’aquesta pàgina web.

Preus

En contraprestació pels productes adquirits, el client accepta pagar expressament a Jose Luis Jimeno Rodriguez, les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerta a la pàgina web www.carnsjlluis.cat per al corresponent producte escollit.

Tots els preus publicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

L’empresa pot modificar unilateralment els preus dels seus productes, així com decidir quins productes comercialitza a la seva pàgina web.

Per a comandes a domicili amb un valor inferior a 15€, es cobrarà un recàrrec de 3€.

Formes de pagament

  • Targeta bancària
  • Contra reembors

Productes i disponibilitat

Carnsjlluis.cat no pot garantir en tot moment la disponibilitat dels productes d´oferta a la seva pàgina web. En el cas que el producte comprat es trobi esgotat, l’usuari tindrà l’opció d’escollir altre, o sol·licitar la devolució de l’import abonat.

Totes les imatges dels nostres productes publicades a la nostra pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge de l´oferta en la pàgina web. Així mateix, el pes ofert del producte és aproximat, podent diferir lleugerament, tant a la baixa com a l’alça.

Enviaments
L’enviament es realitza en un termini màxim de 24 hores hàbils des de el moment de la compra. No es realitzaran lliuraments en dissabte tarda, diumenge ni en festius. 

El client ha de facilitar el lliurament del producte comprat, i ha de posar en coneixement de carnsjlluis.cat les franges horàries preferibles per al lliurament de la compra, dins de l’horari laboral. L’empresa queda exonerada per qualsevol retard extraordinari degut a problemes per a la recepció del producte per part del client.

Impostos
Tots els nostres preus inclouen l’IVA corresponent.

Factures

Quan es realitza una compra a través de la nostra web, l’usuari rep automàticament una factura a la seva adreça de correu electrònic, o en mà als pagaments contra reembossament.

El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar-nos en coneixement de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant l’empresa exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

Devolucions
Tenint en compte el caràcter perible dels nostres productes, només seran acceptades les devolucions en els següents supòsits:

  • En el moment del lliurament.
  • En un termini màxim de 24 hores des del lliurament dels productes. No s’admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i manipulats, i no conservin els embalatges originals, excepte en els supòsits de lliuraments de productes en mal estat.

Un cop rebuda la devolució, procedirem a fer el reembossament de l’import cobrat.

Compromís, acceptació i validesa del contracte
Com s’indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el client és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veritable, així com de l’actualització de les mateixes.

El client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El client reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, i afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

El client és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “click” corresponent indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte. 

Normativa aplicable
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord a les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per dirigir-se, amb renúncia expressa a qualsevol altre for que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals de Girona.

Dades personals 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que el client faciliti per realitzar el procés de compra i enviament de mercaderies, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Clients” de carnsjlluis.cat

Així mateix informem que totes les dades són tractades internament i aplicant totes les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007, i que no són publicades ni transmeses a terceres persones per ser utilitzades amb finalitats comercials o promocionals.

En qualsevol moment el client pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades trucant al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 972 23 70 00 o enviant un e-mail a info@carnsjlluis.cat

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

Altres
Per a qualsevol altre dubte o consulta que no estigui especificat anteriorment, trucar al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 972 23 70 00 o bé per correu a info@carnsjlluis.cat